SlovenskýEnglish

Známe osobnosti - Mons. Alojz Tkáč

Mons. Alojz Tkáč sa narodil 2.marca 1934 v Ohradzanoch rodičom Pavlovi a Anne. Do Ľudovej školy chodil tu vo svojom rodisku v rokoch 1940 až 1945. Potom študoval na Gymnáziu v Humennom. Po maturite bol prijatý na štúdium na Filozofickú fakultu Komenského univerzity v Bratislave (1953-1956). V rokoch 1956 až 61 študoval na Teologickej fakulte v Bratislave.

Za kňaza bol vysvätený dňa 25.júna 1961 a primičná sv. omša bola slúžená 2.júla 1961 v Ohradzanoch. Po vysviacke rok pôsobil ako kaplán v Zborove. V roku 1962 nastúpil na základnú vojenskú službu. Po jej skončení v roku 1963 začal pôsobiť ako aktuár a notár cirkevného súdu na Biskupskom úrade v Košiciach.

V roku 1975 mu odobrali štátny súhlas pre výkon verejnej duchovnej činnosti. Až do roku 1983 bol mimo pastorácie - "vo výrobe". Bol zamestnaný ako robotník v Štátnych lesoch Košice a ako vodič električky v Dopravnom podniku mesta Košice. Po znovu udelení štátneho súhlasu bol vymenovaný za administrátora vo farnosti Červenica, kde pôsobil do roku 1990.

Dňa 14. februára 1990 bol vymenovaný za biskupa Košickej diecézy a dňa 17.marca 1990 bol konsekrovaný za biskupa kardinálom Jozefom Tomkom. Dňa 31. marca 1995 bol menovaný za arcibiskupa Košickej arcidiecézy.