SlovenskýEnglish

Školstvo

Materská škola

Materská škola nemá právnu subjektivitu.

Dátum zriadenia MŠ Ohradzany: 1.9.2012
Riaditeľka: Mgr. Lenka Budzová

Kontakt na zriaďovateľa: 
E-mail: ohradzany@gmail.com
Tel.: 057 7880239

Základná škola

Základná škola Ohradzany má právnu subjektivitu

Dátum zriadenia ZŠ Ohradzany: 1.2.2002
Web stránka ZŠ Ohradzany: www.zsohradzany.edupage.org

Školský obvod

  • Obce Gruzovce 1-9 ročník
  • Sopkovce 1-9 ročník
  • Víťazovce 1-9 ročník
  • Baškovce 1-9 ročník
  • Černina 1-9 ročník
  • Lukačovce 5-9 ročník
  • Slovenská Volová 5-9 ročník

Riaditeľka ZŠ

Mgr. Jana Némethová
Tel.: 0915974077
E-mail: zs.ohradzany@centrum.sk

Kontakt: 057 7795231
E-mail: zs.ohradzany@centrum.sk
Sídlo: Ohradzany 162

Kontakt na zriaďovateľa školy: 
Tel.: 057 7880239
E-mail: ohradzany@gmail.com