SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecohradzany.sk spravuje Obec Ohradzany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ohradzany

Adresa:

Obecný úrad Ohradzany
Ohradzany 164
067 22 Ohradzany

IČO: 00323322

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 631
Rozloha: 1200 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1317

Všeobecné informácie: ohradzany@gmail.com

Starosta: Mgr. Andrea Kličová
Tel.: +421 57 788 02 39
E-mail: ohradzany@gmail.com 

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 57 788 02 39

Kompetencie:
Obec Ohradzany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Ohradzany: 
Spoločný úrad Ptičie,
sídlo: Kukorelliho 34, Humenné