SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Demografia (SOBD 2021)

 • Počet obyvateľov: 631
  • muži: 310
  • ženy: 321
 • Predproduktívny vek (0-14): 94
 • Produktívny vek (15-64): 437
 • Poproduktívny vek (65 a viac): 100

Infraštruktúra (Občianska a technická vybavenosť)

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Predajňa pohonných látok
 • Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
 • Telocvičňa
 • Futbalové ihrisko
 • Pošta
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Základná škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika