SlovenskýEnglish

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

 31.08.2018

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

 

Oľga Kulanová

Obecný úrad Ohradzany

067 22 Ohradzany 164

0577880239

0908985994

mail: ohradzany@gmail.com

Volebný okrsok č. 1

Volebná miestnosť: zasadačka Kultúrneho domu

Počet obyvateľov: 635

Počet volených poslancov: 7

 


Zoznam aktualít: