SlovenskýEnglish

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 31.10.2019

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou je: ohradzany@gmail.com

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Elektronická  adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou je: ohradzany@gmail.com

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: ohradzany@gmail.com


Zoznam aktualít: