SlovenskýEnglish

Odstávka elektrickej energie

 04.03.2021

Východoslovenská distribučná spoločnosť Vám oznamuje, že z dôvodu výmeny stĺpov bude odstávka elektrickej energie v týchto dňoch:

 

10. marec v čase od 8,10 do 16,30 hod.

 

Domácnosti od č.d. 1 do 28 a 156, 158, 173, 220, 247,249

11. marec v čase od 8,10 do 16,30 hod.

Domácnosti od č.d. 41,42,47,133 až 148, 155,157,159,161,163,169,170,198,200,221,223,225,243

18. marec v čase od 8,00 do 16,30 hod.

Domácnosti   č.d. 43,44, 164, 165, 234,234,235 a od č.d. 107 do 116

19. marec od 8,00 do 16,30 hod.

Domácnosti  od č.d. 133 do 148, 41,42,155,157,161,163,169,170,200,221,223,225,243

22. marec  od 8,00 do 16,30 hod.

To isté ako 19. marca

23. marec od 8,00 do 16,30 hod.

Domácnosti od č.d. 133 do 153, 41,42,47,155,157,159,160,161,163,169,170,171,176,177,178,179,198,200,201,221,223,225,243

24. marec od 8,00 do 16,30 hod.

Domácnosti od č.d. 1 - 39, od 119 - 132, 156,158,166,173,220,232,240,246,247,249

25. marec od 8,10 do 16,30 hod.

Domácnosti od č.d. 1 do 39, 119,120,246, a od 122 do 132

26. marec od 8,10 do 16,30 hod.

Domácnosti od č.d. 43 do 67, od č.d. 93 do 116, 229,230,234,235,244

29. marec od 8,00 do 16,30 hod.

Domácnosti od č.d. 1 do 39, od 119 do 132, 156,158,166,173,220,232,240,246,247,249

30. marec od 8,00 do 16,30 hod.

Domácnosti od č.d. 43 do 78, od 104 do 116, 150,151,152,153,159,160,164,165,171,176,177,178,179,198,201,222,229,230,234,235

31. marec od 8,00 do 16,30 hod.

Domácnosti od č.d. 1 do 44, od č.d. 107 do 170 a 173,200,220,221,223,225,232,234,235,240,243,246,247,249

 

 


Zoznam aktualít: