•  

Súčasnosť

Demografia (k 31.12.2015)

 • Počet obyvateľov: 632
  • muži: 309 
  • ženy: 323
 • Predproduktívny vek (0-14): 97
 • Produktívny vek (15-54/59): 404
  • muži (15-59): 217
  • ženy (15-54): 187
 • Poproduktívny vek  (55/60+): 141
 • Celkový prírastok (úbytok) obyvateľov: -8
  • muži: -2
  • ženy: -6 

Infraštruktúra  Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Predajňa pohonných látok
 • Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
 • Telocvičňa
 • Futbalové ihrisko
 • Pošta
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Základná škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 08:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár