•  

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecohradzany.sk spravuje Obec Ohradzany a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ohradzany

Adresa:
Obecný úrad Ohradzany
Ohradzany 164
067 22  Ohradzany

IČO: 00323322

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Región: Zemplín
Počet obyvateľov631
Rozloha: 1200 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1317

Všeobecné informácie: ohradzany@gmail.com
Starosta: Andrea Kličová, tel: +421 57 788 02 39, e-mail: ohradzany@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 57 788 02 39

Kompetencie:
Obec Ohradzany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Ohradzany: Spoločný úrad Ptičie, sídlo: Kukorelliho 34, Humenné

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 08:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár