•  

Aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 31.10.2019

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Elektronická  adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou je: ohradzany@gmail.com

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: ohradzany@gmail.com

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 08:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár